Samsung Foutcode

 

 

Bekijk hier alle Samsung foutcodes.

Code Reden Oplossing
1C, 1E Probleem in waterpeilsensor Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut. Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
3C, 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4 Probleem met de motor Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut. Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
4C, 4E Probleem in watertoevoer - Controleer of de waterkraan helemaal open staat en er water stroomt.
- Controleer of de waterdruk voldoende is (min: 0.5 bar, max: 8 bar). Er moet minstens 4 liter water per minuut uit de kraan stromen.
- Controleer of de watertoevoerslang niet verstopt of geknikt is.
- Controleer of de afvoerslang op de juiste hoogte is bevestigd.
3CP Elektronisch besturingsprobleem Schakel het apparaat uit bij het net uit (stekker eruit) en wacht dan 1 minuut. Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
4C2, 4E1, 4E2, 4Ed Probleem met de watertemperatuur Controleer of je waterslang is aangesloten op de koude en niet op de warmwatertoevoer. Koud water wordt meestal aangegeven door een blauwe kraan.
5C, 5E Probleem met de afvoer - Gebruik de noodslang om overtollig water uit het vat te laten lopen.
- Controleer de afvoerslang en de afvoeraansluiting op knikken en verstoppingen.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verstopt is en dat hij helemaal recht is tot aan het afvoersysteem. De afvoerslang moet op een hoogte van ten minste 60 cm worden geïnstalleerd.
6E Waterverwarmer werkt niet Neem contact op met een service center.
8C MEMS-sensor kwestie Schakel het apparaat uit en start de cyclus opnieuw.
5 8E Probleem met elektriciteit Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut. Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
9E1, 9E2, 9H1 Probleem met stroom - Schakel het apparaat uit en wacht 1 minuut voordat je het weer inschakelt.
- Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of het stopcontact waarin het apparaat is gestoken wel werkt.
- Als er nog steeds geen stroom is, moet je misschien de zekering in de stekker van de wasmachine vervangen.
11E Laag waterpeil gedetecteerd - Controleer of het niveau van de afvoerslang niet lager is dan de onderkant van de wasmachine.
- Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang op de vloer ligt en niet verstopt is.
- Controleer op een waterlek.
- Als er geen teken van water is, schakel dan de stroom gedurende 1 minuut uit. Sluit het opnieuw aan, en probeer het opnieuw.
12E Knop problemen - Controleer of er knoppen vastgeplakt zitten.
- Haal de stekker uit het stopcontact en reinig de knoppen met een licht bevochtigde doek.
13E Fout in signaalcommunicatie Wacht een paar minuten, de machine kan automatisch terugkeren naar de normale werking. Als dat niet gebeurt, schakel dan de wasmachine uit en start de cyclus opnieuw.
14E Knop problemen - Controleer of er knoppen vastgeplakt zitten.
- Haal de stekker uit het stopcontact en reinig de knoppen met een licht bevochtigde doek.
18E Knop problemen - Controleer of er knoppen vastgeplakt zitten.
- Haal de stekker uit het stopcontact en reinig de knoppen met een licht bevochtigde doek.

Code begint met een letter


Code Reden Oplossing
AC6, AC, AE Fout in signaalcommunicatie - Wacht een paar minuten, de machine kan automatisch terugkeren naar de normale werking.
- Als dat niet gebeurt, schakel dan de wasmachine uit en start de cyclus opnieuw.
bE1, bE2, bE3 Knop problemen - Controleer of er knoppen vastgeplakt zitten.
- Haal de stekker uit het stopcontact en reinig de knoppen met een licht bevochtigde doek.
CE Probleem met de watertemperatuur Controleer of je waterslang is aangesloten op de koude en niet op de warmwatertoevoer. Koud water wordt meestal aangegeven door een blauwe kraan.
dC, DC, DC1, dE, dE1 Problemen met de deur - Controleer of de deur volledig gesloten is en of er niets tussen de deur zit.
- Raadpleeg de handleiding van je apparaat voor een optimale belading.
DDC, ddC De toevoegdeur werd geopend zonder op start/pauze te drukken Druk de toevoegdeur dicht en druk op start/pauze om het opnieuw te proberen.
dE2 Probleem met de aan/uit schakelaar Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 5 minuten en probeer het opnieuw.
E1 Probleem in watertoevoer - Controleer of de waterkraan helemaal open staat en er water stroomt.
- Controleer of de waterdruk voldoende is (min: 0.5 bar, max: 8 bar). Er moet minstens 4 liter water per minuut uit de kraan stromen.
- Controleer of de watertoevoerslang niet verstopt of geknikt is.
- Controleer of de afvoerslang op de juiste hoogte is bevestigd.
E2 Probleem met de afvoer - Gebruik de noodslang om overtollig water uit het vat te laten lopen.
- Controleer de afvoerslang en de afvoeraansluiting op knikken en verstoppingen.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verstopt is en dat hij helemaal recht is tot aan het afvoersysteem. De afvoerslang moet op een hoogte van ten minste 60 cm worden geïnstalleerd.
E3 Overstromingsfout - Er kan te veel waspoeder/vloeistof zijn toegevoegd.
- Schakel het apparaat uit en wacht 1 minuut.
- Schakel de stroom weer in. De afvoerpomp moet de wasmachine leegpompen.
E4 De lading in de trommel is uit balans - Dit is geen fout. Het apparaat heeft een onevenwichtige belasting gedetecteerd en heeft het draaien om veiligheidsredenen gestopt.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond staat.
- Herverdeel de was door items toe te voegen of te verwijderen om de lading gelijkmatiger te maken.
- Losse grote/zware voorwerpen zoals badmatten en grote handdoeken zullen niet alleen kunnen draaien. Voeg 2/3 extra handdoeken toe en centrifugeer nog een keer.
E5, E6 Waterverwarmer werkt niet Neem contact op met een Samsung service center.
E7 Probleem in waterpeilsensor - Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
E8 Probleem met de watertemperatuur Controleer of je waterslang is aangesloten op de koude en niet op de warmwatertoevoer. Koud water wordt meestal aangegeven door een blauwe kraan.
E9 Laag waterpeil gedetecteerd - Controleer of het niveau van de afvoerslang niet lager is dan de onderkant van de wasmachine.
- Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang op de vloer ligt en niet verstopt is.
- Controleer op een waterlek.
- Als er geen teken van water is, schakel dan de stroom gedurende 1 minuut uit. Sluit het opnieuw aan, en probeer het opnieuw.
EA, EB Probleem met de motor - Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
EC Fout in temperatuursensor - Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
FE Fout in de ventilator Neem contact op met een Samsung service center.
H1, HC, HE Probleem met de watertemperatuur Controleer of je waterslang is aangesloten op de koude en niet op de warmwatertoevoer. Koud water wordt meestal aangegeven door een blauwe kraan.
HE1 Waterverwarmer werkt niet Neem contact op met een Samsung service center.
HE2 Verwarming van de droger werkt niet - Het drooggedeelte is om veiligheidsredenen uitgeschakeld omdat het apparaat detecteerde dat de temperatuur te hoog werd.
- Zodra het is afgekoeld, zal de deur ontgrendelen.
HE3 Stoomfunctie werkt niet normaal Neem contact op met een Samsung service center.
HEET Toestel is te heet - Dit is geen fout. Deze code betekent dat het apparaat te heet is.
- De ventilator van het apparaat blijft draaien totdat het apparaat voldoende is afgekoeld om het wasgoed te kunnen verwijderen (55°C).
- Zodra het is afgekoeld, zal de deur ontgrendelen.
LC, LC1, LE, LE1 Laag waterpeil gedetecteerd - Controleer of het niveau van de afvoerslang niet lager is dan de onderkant van de wasmachine.
- Controleer op een waterlek.
- Als er geen teken van water is, schakel je de stroom uit en probeer opnieuw.
OC, OE, OF Overstromingsfout - Er kan te veel waspoeder/vloeistof zijn toegevoegd.
- Schakel de stroom naar het apparaat uit, wacht 1 minuut en schakel de stroom weer in.
- De afvoerpomp moet de wasmachine leegpompen.
Plo Probleem met stroom - Schakel het apparaat uit bij de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut voordat je het weer inschakelt.
- Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of het stopcontact waarin het apparaat is gestoken wel werkt.
- Als er nog steeds geen stroom is, moet je misschien de zekering in de stekker van de wasmachine vervangen.
Sud Er wordt te veel schuim gedetecteerd - Meestal lost het apparaat dit zelf op, maar als dit niet het geval is, moet je een Eco-trommelreinigingscyclus of een katoencyclus van 90°C zonder wasmiddel of wasgoed draaien.
- Als de code blijft bestaan, controleer dan het filter van de afvoerpomp en maak het filter van de watertoevoerslang schoon.
- Als er een opeenhoping van poederwasmiddel is, herhaal je de cyclus “Eco Drum Clean”.
t1, t2, tSt Het apparaat staat in testmodus - Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
tE, tE1, tE2, tE3, tC1, tC2, tC3 Fout in temperatuursensor - Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.
Ub, UE De lading in de trommel is uit balans - Dit is geen fout. Het apparaat heeft een onevenwichtige belasting gedetecteerd en heeft het draaien om veiligheidsredenen gestopt.
- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond staat.
- Herverdeel de was door items toe te voegen of te verwijderen om de lading gelijkmatiger te maken.
UC Fluctuatie in de voedingsspanning - Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
- Schakel het apparaat uit via de hoofdschakelaar en wacht 1 minuut.
- Controleer of de wasmachine niet is aangesloten op een ander apparaat of op een verlengsnoer.
- Schakel het apparaat weer in en start een nieuw programma.